Boskap
Att få arbeta med boskap eller tävla i boskapsklasser är mångas dröm och mål. Boskapsarbete är westernridningens ursprung och härifrån härstammar de olika moment och praktiskt arbete som nu finns i de olika tävlingsklasserna (ex. reining, trail mm).


Nybörjarkoclinic
Lär dig att driva och "sätta" hjorden. Här lär du dig också att "läsa" kor. Hur nära kan man gå en ko utan att den flytter sig? Kon kontra hästens bubbla.


Ko-clinic
Här tränar vi de olika boskapsklasserna som används på tävling. Team Penning, Team Sorting och herd work.
Se aktivitetskalendern för datum.